Privacyverklaring

Wij zijn blij dat u onze website heeft www.volk.nl (hierna nieuwsgierig als 'de website') bezoekt. Volk Venture Management BV (hierna te noemen VVM) en handelsnaam Volk Coaching & Consulting staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27273743 en is gevestigd op Wolfshoek 50, 5154 AC te Elshout. Alvorens gebruik te maken van de website raden wij u aan deze privacyverklaring te lezen.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor VVM van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hierbij houden wij ons aan de natte en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leidend. VVM is verwerkingsverantwoordelijke in zin van de AVG voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

VVM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, wilt maken of omdat u op andere wijze gegevens met ons uitwisselt, bijvoorbeeld door deze achter te laten op onze website.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

VVM kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens.

Zakelijke relatie

VVM verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarbij wij zakendoen of zaken willen doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers en verkopers. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Functie
 • Geslacht
Websitebezoeker
 • VVM gebruikt alleen technische, functionele en statische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, voor het beheer van de website en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren (functioneel en statistiek). Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VVM gebruikt de cookies niet voor sociale media of advertenties.
  U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit verticale gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
 • Via onze website vrijwillig ingevulde gegevens (via het contactformulier).
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

VVM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verstrekken en versterken van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van VVM;
 • Het uitvoeren van de(financiële) administratie.
Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

VVM mag uw persoonsgegevens verwerken op grond van één of meerdere van de volgende redenen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en VVM;
 • VVM heeft een recept om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • VVM heeft een gezamenlijk belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U heeft VVM-toestemming gegeven voor de verwerking.

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken.

Delen wij uw gegevens met derden?

VVM verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke bevoegdheid. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.
Indien VVM (delen van) processen uitbesteedt waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, maakt VVM schriftelijke afspraken met deze partij over de eisen waar gegevensverwerking aan moet voldoen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

VVM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Wij bewaren uw gegevens afhankelijk van de verplichte bewaartermijnen, uw privacyrechten en het wezenlijk belang in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

Hoe verbergen wij uw persoonsgegevens?

VVM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, verboden openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via avg@volk.nl

Welke rechten heeft u?

U heeft recht op uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te lastig of te verwijderen. Daarnaast kunt u vragen om de overdracht van uw gegevens. Tien plaatsen waar u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt uw betalingen dan wel vragen over privacygerelateerde zaken verzenden aan avg@volk.nl. VVM zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Tot slot wijzen wij u erop dat u terecht een klacht heeft ingediend bij de verwerking van uw persoonsgegevens door VVM bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

VVM kan veranderen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde te zien op de website, op te vragen via avg@volk.nl van door een korte te sturen naar Wolfshoek 50, 5154 AC te Elshout.

September 2022.